MVO doelstellingen

MVO is volledig geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Uitgangspunt zijn de ‘Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties.

MVO

MVO is volledig geïntegreerd in onze bedrijfsvoering zodat bij de implementatie van onze strategie en het bereiken van de doelstellingen we rekening houden met onze maatschappelijke verantwoordelijkheden ten opzichte van alle relevante stakeholders en met de effecten van onze activiteiten en operatie.

We hebben vier gebieden gedefinieerd met gerichte programma’s voor duurzaamheidsthema’s en -doelen:

 • People: de sociale kant van ondernemen.
 • Planet: aandacht voor milieu en klimaat.
 • Profit: de economische kant van ondernemen.
 • Positioning: het waarborgen van onze goede reputatie.

Net als het MVO beleid van TKH is ook het MVO beleid van EKB opgezet rondom de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de Verenigde Naties.

EKB en TKH onderkennen de relevantie van de SDG’s en de rol die het bedrijfsleven dient in te nemen om resultaat te sorteren. TKH heeft geïnventariseerd op welke SDG’s zij de grootste impact hebben zodat we hieraan direct onze bijdrage kunnen leveren. Hiervoor hebben we de SDG’s afgezet tegen onze bedrijfsvoering en kernactiviteiten en gekeken naar ons gehele proces van waardcreatie.

We zijn uiteindelijk gekomen tot een aantal ‘high impact’ SDG’s, voor EKB en TKH. Hieronder een beschrijving van de gekozen SDG’s en de visie van TKH daarop.

Waar wij voor staan
 • SDG 7: Duurzame en betaalbare energie

  UN: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.

  Bij de dagelijkse bedrijfsvoering neemt TKH continu het reduceren van energie- en CO2-verbruik in acht. We werken al ruim 10 jaar aan het verminderen van het energieverbruik en de CO2-emissie en sturen hierop middels concrete doelstellingen. Daarnaast ontwikkelt TKH technologieën en oplossingen die bijdragen aan energie-efficiency en het gebruik van duurzame energie zoals duurzame kabelsystemen voor windparken en CO2-neutrale verlichtingssystemen.

 • SDG 8: Fatsoenlijke banen en economische groei

   

  UN: Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

  TKH streeft ernaar om haar medewerkers te voorzien van een veilige en inspirerende werkomgeving. Wij bieden medewerkers trainingen en opleidingen om effectief te kunnen opereren en om vaardigheden verder te ontwikkelen. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn een vanzelfsprekendheid. Tevens bieden we werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij dragen in zowel onze bedrijfsvoering als ook door onze activiteiten en technologische oplossingen bij aan een verhoogde productiviteit waarmee de economie wordt gestimuleerd.

 • SDG 9: Innovatie en duurzame infrastructuur

  UN: Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation.

  Onze technologieën en oplossingen maken het mogelijk om een duurzame infrastructuur op te bouwen die voldoet aan hoge veiligheidseisen en efficiency. Voorbeelden hiervan zijn technologieën voor tunnelinfrastructuur en vliegvelden, maar ook de digitale infrastructuur via onze innovatieve glasvezelkabelsystemen. TKH heeft innovatie als strategische speerpunt voor
  verdere groei benoemd. Deze SDG raakt de corebusiness van TKH.

 • SDG 12: Duurzame consumptie en productie

  UN: Ensure sustainable consumption and production patterns.

  Het milieubeleid van TKH is gericht op het continu verbeteren van de milieuprestaties, waarbij TKH targets heeft op afvalreductie en recycling. Alle productiebedrijven zijn gecertificeerd voor het milieuzorgsysteem ISO 14001 en werken volgens het LEAN-principe om verspilling te voorkomen. In de ontwerpfase kiest TKH haar grondstoffen en materialen zo uit dat deze geen nadelige effecten op het milieu hebben. TKH bespreekt duurzaamheid via haar ‘code of supply’ met leveranciers. De technologieën en totaalsystemen van TKH dragen ertoe bij dat onze klanten duurzaam kunnen acteren, zoals via de bandenbouwsystemen en de visiontechnologie voor inspectie- en kwaliteitscontrole. Daarnaast helpen de technologische oplossingen andere bedrijven om verantwoord en efficiënt te produceren. Hiermee leveren we een bijdrage aan een circulaire economie.

MVO is volledig geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Zowel bij de implementatie van onze strategie als bij het bereiken van de doelstellingen houden we rekening met onze maatschappelijke verantwoordelijkheden ten opzichte van alle relevante stakeholders, en met de effecten van onze activiteiten en operatie.
Contact opnemen