HomeMarktenEnergie

Energie

De energiesector is één van de belangrijkste sectoren in Nederland. EKB is met een combinatie van elektrotechnische en automatiseringsoplossingen actief binnen de dynamische energiemarkt. Dit varieert van paneelbouw, tot PLC-SCADA systemen, MCC’s en PLC Branderbesturingssystemen.

Oplossingen voor duurzame energieopwekking en -distributie

De energiesector is een van de belangrijkste sectoren in Nederland. Daarom is er een Topsector Energie. Doel is het verlagen van de CO2-uitstoot en het slimmer benutten van hernieuwbare energiebronnen. De vraag naar (duurzame) energie groeit en biedt kansen voor bijvoorbeeld opwekking en transport van en handel in energie. Met een combinatie van elektrotechnische en automatiseringsoplossingen is EKB actief binnen de dynamische energiemarkt. Zo maakt EKB het onder meer mogelijk om op afstand het beheer van energieopwekking te implementeren en wordt met slimme industriële automatiseringsoplossingen de basis gelegd voor gerichte energiebesparingen. Daarnaast zorgt EKB met een combinatie van technische en organisatorische oplossingen voor het optimaliseren van energietransport.

Oplossingen op meerdere fronten

Energie wordt onder meer opgewekt met kolen, aardgas, biomassa, stoom, warmte, windmolens en zonnepanelen. Voor al deze verschillende grondstoffen/technieken en installaties levert EKB (deel)oplossingen op het gebied van ontwerp, (installatie)techniek, beheer, (energie)management, service en ondersteuning. Zo heeft EKB veel knowhow in huis op het gebied van PLC-Branderbesturingsystemen. Ook is paneelbouw een van de specialisaties waarmee EKB actief is binnen de energiesector. Daarnaast vormen de door EKB gebouwde en geïnstalleerde Motor Control Centers, kortweg MCC’s, het robuuste en bedrijfszekere sterkstroom hart van elektromotor aangedreven installaties. Binnen de energiesector wordt ook veel gebruikgemaakt van PLC-SCADA systemen, waarmee machines en apparaten, maar ook complete fabrieken worden bewaakt/aangestuurd. Op dit vlak heeft EKB alle benodigde kennis en ervaring in huis om energiesector gerichte PLC-SCADA systemen te ontwerpen, te installeren en te onderhouden.

Ontwikkelingen in de energie sector
  • Veranderende energiesector

    Binnen de Nederlandse energiesector zijn rond de 160.000 mensen werkzaam, waarbij de bijdrage van deze sector aan het BBP (Bruto Binnenlands Product) 5,4% bedraagt. Bij de netbeheerders zijn in totaal 17.000 FTE werkzaam. De totale omzet is circa 6 miljard en de jaarlijkse investeringen bedragen ruim twee miljard euro. Via het elektriciteitsnet wordt jaarlijks 130 miljard kWh gedistribueerd en via het gasnet 110 miljard m3 gas. Voor de komende jaren wordt binnen de energiesector vooral ingezet op de opwekking van energie uit natuurlijke bronnen: biomassa, zon, wind, bodem en water. Deze bronnen leveren elektriciteit, (bio)gas en warmte, of een combinatie daarvan. Door gebruik te maken van duurzame, hernieuwbare energie is minder energie uit fossiele bronnen nodig, wat een positief effect heeft op het milieu en de basis legt voor een schonere en gezondere wereld. Met haar oplossingen levert EKB daar graag een substantiële bijdrage aan.

image description
HENRI ANTOINE
Heeft u een specifiek vraagstuk op het gebied van energieopwekking en -distributie? Wij denken graag mee over een oplossing op maat.
Direct contact Meer solutions