HomePrivacy beleid

Privacy beleid

Cookies en privacyverklaring

U bezoekt een website die eigendom is van en beheerd wordt door EKB Groep B.V. Bij het gebruiken van de website wordt informatie verzameld door gebruik te maken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat door de browser op uw computer wordt opgeslagen wanneer u pagina’s van een website opent. Met de cookie kan uw browser worden geïdentificeerd tijdens herhaalde bezoeken aan een website. De informatie die op deze manier is verzameld, kan door EKB en / of derden voor analytische doeleinden worden gebruikt.

EKB maakt bovendien gebruik van de service van Google Analytics (het in de VS gevestigde bedrijf Google dat cookies instelt op websites als onderdeel van zijn Analytics-service) om bij te houden en rapporten te ontvangen over hoe mensen de website gebruiken. Google kan deze informatie delen met derden als dit wettelijk vereist is, of als derden de gegevens namens Google verwerken. Merk op dat dit proces verder gaat dan de controle van EKB. De gegevens met betrekking tot uw apparaat en browser die EKB op de website verzamelt, zijn de volgende:

  • Het IP-adres van uw apparaat (dit wordt op anonieme basis opgeslagen);
  • Het type apparaat dat wordt gebruikt en uw browser.

De gegevens met betrekking tot uw bezoek die EKB op de website verzamelt, zijn de volgende:

  • De website waarmee u onze website hebt gevonden;
  • De pagina’s die u hebt bezocht;
  • Het land waarin u zich bevindt op het moment dat u onze website bezoekt;
  • De datum en tijd van uw bezoek aan onze website.

Cookies verwijderen en afwijzen

U kunt de browserinstellingen van uw computer gebruiken om eerder opgeslagen cookies te verwijderen en te voorkomen dat nieuwe cookies worden opgeslagen. De methode die wordt gebruikt voor het opslaan van cookies is afhankelijk van het type browser; u kunt indien nodig de helpfunctie van uw browser gebruiken. Het weigeren en / of verwijderen van cookies heeft alleen effect op de computer en de browser waarop u deze actie uitvoert. Als u meerdere computers en / of browsers gebruikt, moet u de hierboven beschreven handeling (en) zo vaak herhalen als nodig is.

Privacyverklaring

Door het gebruik van de website laat u bepaalde informatie achter. Dit kunnen persoonlijke gegevens zijn: gegevens die naar u kunnen worden getraceerd. We bewaren en gebruiken alleen de persoonlijke gegevens die rechtstreeks door u zijn ingediend of waarvan duidelijk is dat deze voor verwerkingsdoeleinden zijn ingediend.

De persoonlijke gegevens die worden verwerkt door EKB, indien van toepassing, op basis van de cookieset, vallen onder de Privacyverklaring van EKB. EKB verwerkt uw persoonlijke gegevens zoals toegestaan door en in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens voor het verwerken van een offerte aanvraag

Als u een offerte aanvraag indient, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om uw offerte te kunnen maken. Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, plaatsnaam en telefoonnummer. Om het voor u makkelijk te maken om op een vlotte manier een offerte aan te kunnen vragen, bewaren wij uw persoonsgegevens zolang u klant bent bij EKB. U kunt op ieder moment een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen via het e-mail adres: info@EKB.nl.

Veiligheid

EKB heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen. Alle gegevens die u ons verstrekt via de website worden verzonden met behulp van Secure Socket Layer (SSL) -technologie. EKB neemt maatregelen om de gegevens die het verzamelt voortdurend en zorgvuldig te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde openbaarmaking en onwettige verwerking. EKB streeft er voortdurend naar de toegepaste maatregelen te verbeteren en bij te werken. EKB heeft een interne procedure voor het verwerken van datalekken.