HomeOplossingenAlarm management / HP HMI

Alarm management / HP HMI

Snel en foutloos reageren op alarmmeldingen of ‘bijna alarm situaties’ is binnen elke productieorganisatie van levensbelang. EKB heeft specifieke know-how en ervaring op het gebied van Alarm Management.

icon

Keep it simple – Keep it clear

Op basis van dit uitgangspunt ontwikkelt en bouwt EKB High Performance Human Machine Interfaces (HP-HMI’s) die operators optimaal ondersteunen bij het trefzeker en veilig uitvoeren van hun werkzaamheden. Dan hebben we het onder meer over taken als observeren, bewaken, besturen, regelen, programmeren en communiceren. HP-HMI systemen zijn een belangrijk onderdeel van door EKB gebouwde besturingssystemen waarbij systeemfunctionaliteit en een optimale grafische presentatie centraal staan. Voorop staat dat de gepresenteerde informatie simpel en duidelijk moet zijn, waarmee de kans op een verkeerde interpretatie en daarmee de kans op fouten tot een absoluut minimum wordt teruggebracht. In nauw overleg met operators wordt informatie gestructureerd in groepen en onder andere door middel van grafieken, animaties en overzichtelijke dashboards gepresenteerd op het moment dat dit nodig/gewenst is. Wat een operator wil, dan wel moet zien wordt door de HMI-experts van EKB nauwgezet vertaald in een op maat gesneden HP-HMI systeem.

Alarm Management

Snel en foutloos reageren op alarmmeldingen of ‘bijna alarm situaties’ is binnen elke productieorganisatie van levensbelang. EKB heeft specifieke know-how en ervaring op het gebied van Alarm Management. Een belangrijke rol daarbij speelt het inventariseren, analyseren en herstructureren van meldingen zodat een gedegen onderscheid kan worden gemaakt tussen mededelingen/meldingen en echte alarmen. Daarbij hanteert EKB onder andere de criteria die zijn gebaseerd op de Alarm Management Standaard ISA 18.2.

Intelligente oplossingen

Vooral nieuwe medewerkers komen kennis en ervaring te kort om zelfstandig de juiste beslissingen te nemen. Juist daarom zal het systeem over de nodige intelligentie moeten beschikken waardoor operators sneller en beter worden geïnformeerd over de aard en ernst van een alarm/mededeling. Het HP-HMI speelt daarbij een cruciale rol door slechts die informatie op het scherm te zetten die op dat moment ook echt noodzakelijk is, waardoor operators niet worden afgeleid en adequaat tot actie kunnen overgaan.

Tijdwinst door Alarm Routing

In veel bedrijven komen alle alarmen nog steeds op centrale operator panels terecht. Dat hierdoor wel eens onvoldoende alert gereageerd wordt op een alarm is geen uitzondering. Bij het configureren van een Alarm Management systeem kijkt EKB naar wie de juiste persoon of afdeling is om een specifiek alarm op te volgen. Door het betreffende alarm niet via een centrale operator, maar direct naar de juiste persoon te sturen via een SMS, e-mail, telefonische melding, etc. kan er veel sneller en gerichter worden gereageerd en wordt de centrale ontlast. Ook kunnen bepaalde acties worden geautomatiseerd, waardoor de kans op menselijk falen daalt en ook het risico op calamiteiten en vervolgschade zal afnemen.

EKB heeft specifieke know-how en analyse-software ontwikkeld op het gebied van Alarm Management. Daarbij hanteert EKB onder andere de criteria die zijn gebaseerd op de Alarm Management Standaard ISA 18.2. Wij vertellen u hier graag meer over!
Direct contact
Kenmerken HP HMI / Alarm rationalisatie
  • Simpele en duidelijke informatie

    In nauw overleg met operators wordt informatie gestructureerd in groepen en onder andere door middel van grafieken, animaties en overzichtelijke dashboards gepresenteerd op het moment dat dit nodig/gewenst is. Wat een operator wil, dan wel moet zien wordt door de HMI-experts van EKB nauwgezet vertaald in een op maat gesneden HP-HMI systeem.

  • Alarm Management Standaard ISA 18.2

    EKB heeft specifieke know-how en ervaring op het gebied van Alarm Management. Daarbij hanteert EKB onder andere de criteria die zijn gebaseerd op de Alarm Management Standaard ISA 18.2.

  • Tijdwinst door Alarm Routing

    Bij het configureren van een Alarm Management systeem kijkt EKB naar wie de juiste persoon of afdeling is om een specifiek alarm op te volgen. Door het betreffende alarm niet via een centrale operator, maar direct naar de juiste persoon te sturen via een SMS, e-mail, telefonische melding, etc. kan er veel sneller en gerichter worden gereageerd en wordt de centrale ontlast.

image description
MICHIEL DE LANGE
Heeft u een specifiek vraagstuk over uw productieproces? Wij denken graag mee over een oplossing op maat.
Direct contact Meer solutions