HomeDienstenCybersecurity

Cybersecurity in de industrie

Door de toenemende digitalisering van industriële processen is de industriesector een zeer interessant doelwit voor cybercriminelen geworden. Het is niet zozeer de vraag of uw bedrijf aan de beurt komt, maar wanneer. Wacht daarom niet af en onderneem nu actie om uw cybersecurity op orde te krijgen!

 

Beveiliging van industriële automatisering

Cybercriminaliteit is op dit moment de belangrijkste bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit, zo blijkt uit onderzoek. Niet alleen het aantal cyberaanvallen neemt toe, maar ook het schadebedrag stijgt steeds verder. Door de toenemende digitalisering van productiebedrijven – nog eens versterkt door de coronapandemie – en de toename van het aantal met een netwerk verbonden (productie)machines en apparaten, neemt ook de dreiging van cyberaanvallen toe. 

IT versus OT

Cybersecurity van IT (Information Technology) systemen staat al jarenlang volop in de aandacht. Pas sinds een aantal jaar is er het besef dat beveiliging van OT (Operational Technology) systemen, net zo belangrijk, zo niet nog belangrijker is. Door toenemende digitalisering van OT-systemen worden deze steeds vaker gekoppeld aan het internet, waardoor ze in toenemende mate kwetsbaar worden voor cyberaanvallen van buitenaf. Bezien vanuit de CIA veiligheidsclassificatie (Confidentiality, Integrity en Availability) wordt bij een aanval op het IT systeem vooral de Confidentiality (vertrouwelijkheid) aangevallen, terwijl bij een aanval op industriële besturingssystemen de Availability (beschikbaarheid en continuïteit) in gevaar komt. Dit kan voor productiebedrijven een enorme impact hebben. 

ISA/IEC 62443 standaard

Voor het opzetten van een goed beveiligingsbeleid van uw OT omgeving is de IEC 62443 een goed hulpmiddel. Aan de hand van deze standaard kunnen onze experts u adviseren en ondersteunen bij het in kaart brengen en verbeteren van de veiligheid van uw industriële besturingssystemen. Dit doen we in 3 fases:

Fase 1: Aan de hand van uw specifieke vraag en op basis van uw doelstellingen maken we een quickscan op installatieniveau (ISA-62443-3-3). Het doel van de quickscan is het bepalen van het huidige security level per installatiedeel. Op basis van de quickscan maken wij een rapportage met daarin een beschrijving van het huidige security level (Security Level Achieved) en aanbevelingen om te komen op het gewenste security level toegespitst op uw installatie.

Fase 2: In deze fase vindt overleg plaats op managementniveau (ISA-62443-2-1) en wordt in samenspraak een Plan van Aanpak besproken om het gewenste Security Level Target te bepalen. De vastgestelde verbeterpunten worden geimplementeerd en na implementatie wordt het Security Level Achieved vastgesteld.

Fase 3: Deze fase staat in het teken van evalueren, voortdurend verbeteren en onderhouden van het security level.

Resultaat

  • Lager risico op Cybersecurity incidenten;
  • Betere continuïteit –  minder productieverlies;
  • Veiligheid – minder kans op verlies van vertrouwelijke informatie zoals recepten, persoonsgegevens, etc.;
  • Beperktere schade – snelle herkenning van een incident, toegang tot andere systemen worden geblokkeerd.
  • Door minder impact bij een incident en recovery plannen weer sneller operationeel.

Wacht niet af, maak direct een afspraak voor een quick scan!

Contact

  • Wanneer u op verzenden klikt, gaat u akkoord met onze privacy policy.
  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Wist u dat industriële besturingssystemen ook gehackt kunnen worden en dat dit enorme gevolgen kan hebben voor uw bedrijf, zowel op operationeel, juridisch en financieel gebied? Behoud de controle over uw operationele systemen en laat onze experts een quickscan uitvoeren!
Direct contact