HomeSMETA Certificering
SMETA Certificering

SMETA Certificering

Om meer invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen is het Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) toetsingskader ontwikkeld. De norm heeft als doel om ethisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen en bijbehorende ‘best practices’ te bevorderen en verder te ontwikkelen. Het SMETA 2 pillars toetsingskader richt zich op arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid en een aantal specifieke aspecten die zijn ontleend aan de Global Compact principes van de Verenigde Naties, waaronder mensenrechten, arbeidsrecht en milieu. Het SMETA 4 pillar toetsingskader is daarnaast uitgebreid met milieu-eisen en een sectie die betrekking heeft op zakelijke integriteit. Als EKB zijn we trots om te melden dat we een positief resultaat hebben gehaald op de audit en onze certificering is verlengd met 3 jaar.