HomeContinuering bedrijfsvoering EKB
Continuering bedrijfsvoering EKB tijdens Coronacrisis

Continuering bedrijfsvoering EKB tijdens Coronacrisis

Geachte klant, leverancier of relatie van EKB,

Gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot het COVID-19 virus (Corona), willen wij u graag over het volgende informeren.

Bij EKB zullen we, zolang dit is toegestaan door de Nederlandse overheid, blijven werken om ervoor te zorgen dat al onze verplichtingen en leveringen worden nagekomen en onze diensten worden verleend. Productie, projecten en service zullen zoveel mogelijk doorgang vinden volgens planning.

Om de bedrijfscontinuïteit te garanderen, hebben we besloten de onderstaande voorzorgsmaatregelen / voorschriften te hanteren. Deze acties worden genomen ten behoeve van de gezondheid van onze medewerkers, hun familie en onze zakelijke relaties, en om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen:

  • Medewerkers die zelf tekenen vertonen van besmetting of van andere klachten aan de luchtwegen, worden geïnstrueerd om, indien mogelijk, thuis te werken en mogen niet naar kantoor komen.
  • Medewerkers met familieleden met een slechte gezondheid worden geïnstrueerd om thuis te werken om elk risico voor zichzelf te vermijden.
  • Mensen zijn geïnstrueerd om extra hygiëne maatregelen in acht te nemen: handen wassen, geen fysiek contact, etc..
  • Om zoveel mogelijk fysiek contact te vermijden, werken onze medewerkers zoveel mogelijk verspreid over onze ruimtes, waardoor we het aantal personen per kamer tot een minimum beperken.
  • Bezoek van externe partijen aan EKB wordt zoveel mogelijk beperkt. Bezoekers wordt gevraagd naar tekenen van besmetting, luchtwegklachten en verhoogde temperatuur en of ze recent in het buitenland zijn geweest.
  • Pauzes van onze medewerkers worden verspreid, zodat het aantal mensen dat zich tegelijkertijd in de kantine bevindt, beperkt wordt en er voldoende afstand kan worden gehouden.
  • Het reizen van onze medewerkers (zowel zakelijk als privé) wordt tot een minimum beperkt. Medewerkers die terug komen van een reis uit het buitenland kan gevraagd worden een periode niet naar kantoor te komen en indien mogelijk vanuit huis te werken.
  • Fysieke meetings (zowel intern als extern) worden tot een minimum beperkt. In plaats daarvan zullen we gebruik maken van telefonisch overleg of overleg via Skype.
  • Te allen tijden volgen wij de richtlijnen en voorschriften van het RIVM en de Nederlandse overheid.

Met deze maatregelen hopen wij de impact op onze werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen u vriendelijk om ons hierin te ondersteunen. Deze maatregelen blijven in ieder geval tot en met 6 april 2020 van kracht.

Indien er in de komende periode wijzigingen komen in de instructies van het RIVM of de Nederlandse overheid die van invloed zijn op onze bedrijfsvoering, dan zullen wij u hierover informeren.

Wij vertrouwen erop dat met de juiste maatregelen en ieders medewerking, we samen de impact van de situatie kunnen beperken. Wanneer u vragen heeft over bovenstaande maatregelen, neem dan gerust contact met ons op.

Wij wensen u veel gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Michiel de Lange

Algemeen Directeur