HomeIs automatisering de oplossing voor mijn personeelstekort?

Is automatisering de oplossing voor mijn personeelstekort?

Productiebedrijven zijn continu op zoek naar manieren om efficiënter te produceren, om zo hun productiviteit omhoog te brengen en de concurrentie voor te blijven. Het almaar oplopende tekort aan geschoold personeel is één van de grootste uitdagingen waarmee deze bedrijven worden geconfronteerd. Industriële automatisering wordt vaak gezien als antwoord op dit nijpende personeelstekort.

Het automatiseren van (delen van) het productieproces heeft inderdaad enkele belangrijke voordelen, zoals:

Efficiëntieverbetering: Door repetitieve en routinematige taken te automatiseren, maak je mensen beschikbaar voor meer complexe en strategische taken.

Verhoging productiecapaciteit: Geautomatiseerde systemen kunnen continu, 24/7 operationeel zijn. Hiermee verhoog je de productiecapaciteit aanzienlijk en wordt je minder beperkt door de menselijke factor (denk aan pauzes, werktijden, ziekte, etc.).

Kwaliteit: Door processen te automatiseren minimaliseer je het aantal fouten en verbetert de productkwaliteit door consistente prestaties te leveren. Dit leidt tot minder menselijk interventie tijdens het productieproces en de kwaliteitscontrole.

Veiligheid: Geautomatiseerde systemen verminderen risico’s doordat ze kunnen worden ingezet op locaties met verhoogde veiligheids- of gezondheidsrisico’s. Medewerkers hoeven hierdoor niet meer te werken in gevaarlijke of ongezonde omgevingen, waardoor je de kans op ongevallen of ziekte minimaliseert.

Natuurlijk brengt automatisering ook uitdagingen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan de investering die je moet doen in tijd en geld om een geautomatiseerd systeem op te zetten. Het werken met geautomatiseerde systemen vraagt ook andere kennis en vaardigheden van je medewerkers. Dit vraagt dus om opleiding van je medewerkers of het aantrekken van nieuw personeel.

Flexibiliteit kan ook een punt van zorg zijn, omdat geautomatiseerde systemen soms minder goed omgaan met onverwachte situaties vergeleken met menselijke arbeid, die onmisbaar blijft voor creativiteit en innovatie.

Samengevat biedt industriële automatisering concrete voordelen voor het omgaan met personeelstekorten, maar er moet aandacht zijn voor technologische uitdagingen en initiële investeringen. De beste manier is om klein te beginnen en van daaruit stap voor stap uit te breiden.

EKB kan u ondersteunen bij dit traject. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies. Wij denken graag mee over de (on)mogelijkheden van industriële automatisering!